Februāra cirsmu izsoļu apkopojums

february-statistics-mainSveiciens! Februāris, lai gan īss, tomēr Meža biržā bijis ne mazāk darbīgs. 

Februāra cirsmu izsoļu statistika

Meža biržā 2023. gada februārī veiksmīgi realizētas 22 izsoles, kurās kopā izdarīti 1275 solījumi. Apskatot izsoļu sākumvērtību un pārdošanas cenu starpību, kopējais cenas pieaugums mērāms 20,63%, savukārt vidējais cenas pieaugums sasniedz 24,39%. Kopējā cirsmu pārdošanas vērtība naudas izteiksmē sasniedz gandrīz miljonu eiro.

february-statistics


Apskatot cirsmu cenas pa sortimentu grupām:

 • Skuju koku cirsmu (vismaz 70% skuju koku īpatsvars) cenas svārstās no 53,76 līdz 80,06 EUR/ m³, vidējā svērtā cena 72,71 EUR/m³

 • Skuju - lapu cirsmu (skuju koku īpatsvars 40 - 60%) cenas svārstās no 45,41 līdz 80,21 EUR/ m³, vidējā svērtā cena 61,72 EUR/m³

 • Bērzu cirsmu (vismaz 70% Bērzs) cenas svārstās no 31,67 līdz 41,94 EUR/ m³, vidējā svērtā cena 37,62 EUR/m³

 • Jauktu lapu koku cirsmu (bērzs, apse, melnalksnis) cenas, sākot no 31,96 līdz 68,01 EUR/m³, vidējā svērtā cena 51,19 EUR/m³

  february-statistics


Salīdzinot izcērtamo likvīdo apjomu kubikmetros ar iepriekšējo mēnesi,

Februārī

 • Skuju koku cirsmas: 4500 m3
 • Skuju - lapu koku cirsmas: 6688 m3
 • Bērzu cirsmas: 856 m3
 • Jauktu lapu koku cirsmas 3487 m3

Janvārī:

 • Skuju koku cirsmas: 2057 m3
 • Skuju - lapu koku cirsmas: 2382 m3
 • Bērzu cirsmas: 983 m3
 • Jauktu lapu koku cirsmas 2253 m3

 

february-charts


Apskatot visu sortimentu grupu vidējo svērto cenu kubikmetrā, 2023. gada februārī tā sastāda 61,21 eiro. Salīdzinājumam, vidējā svērtā cena kubikmetrā 2023. gada janvārī bijusi 63,77 eiro, savukārt 2022. gada decembrī 59,17 eiro.

february-charts

Tendences

Neskatoties uz sākotnēji iztrūkstošo ziemu un vēlāk sniegam bagātos laikapstākļus, februāris izvērtās pārsteidzoši aktīvs mēnesis. Mežistrādes uzņēmumiem zināmus izaicinājumus sagādāja malkas sortiments, kur cenām vērojama lejupejoša tendence. Vienlaikus atsevišķos brīžos konkurences apstākļos cenas sasniedza pat 80,06 EUR/ m³ par skuju koku cirsmām.

Jaunumi un aktualitātes

Savukārt, Meža biržas mājas lapā lietotāju ērtībai izsolēm turpmāk iespējams izteikt piedāvājumu, kas ir zemāks nekā sākumcena.      
Tāpat arī izsoles skatā kartē ir pievienots Meža valsts reģistra nogabalu datu slānis.