Pircējiem

Piedalīšanās izsolēs

Piedalīšanās izsolēs pieejama tikai reģistrētiem lietotājiem. Visiem portāla apmeklētājiem sākumlapā redzamas visas aktīvās izsoles un svarīgākā informācija par tām. Pieslēdzoties savam lietotāja kontam un uzspiežot uz sev interesējošas cirsmas, parādīsies vairāk informācijas par šo izsoli, kā arī iespēja veikt solījumu. Piespiežot "Sekot", izsoli varēs viegli atrast un turpmāk redzēt sadaļā "Manas izsoles" - "Izsekotās izsoles". 

Čiekuru iegāde

Portālam ir sava valūta - čiekurs. Apmaksa par Meža biržas sniegtajiem pakalpojumiem notiek ar šiem virtuālajiem čiekuriem. Viena čiekura cena ir 1.00 eiro + pievienotās vērtības nodoklis 21% apmērā. Dalībmaksa ir iemaksājama pirms izsoles iesniegšanas vai solīšanas uzsākšanas, kā arī pirms pārējo Meža biržas pakalpojumu izmantošanas. Čiekurus iespējams iegādāties sadaļā "Mans konts" - "Čiekuri" - "Pirkt čiekurus". Izvēloties sev vēlamo čiekuru skaitu un ievadot prasīto norēķinu informāciju, pēc pasūtījuma apstiprināšanas Jums tiks sagatavots apmaksas rēķins. Pēc maksājuma saņemšanas Meža biržas administrators Jūsu vietnes kontā ieskaitīs iegādātos čiekurus. Gadījumos, kad veiktais maksājums vēl nav ienācis Meža biržas kontā, taču nepieciešami čiekuri, iespējams atsūtīt maksājuma uzdevumu par veikto rēķina apmaksu uz info@mezabirza.lv. Sadaļā "Mans konts" iespējams apskatīt ne tikai čiekuru atlikumu, pieejamo kredītu un konta stāvokli, bet arī visus rēķinus un transakcijas. Iemaksātā dalībmaksa Izsoles dalībniekam netiek atmaksāta. Ja izsoles dalībnieks pilnībā vai daļēji nav izmantojis iemaksāto dalībmaksu, tās atlikums saglabājas izsoles dalībnieka kontā un var tikt izmantots citu turpmāko izsoļu organizēšanā vai solīšanā.

Vienošanās

Juridiskām personām ir iespēja noslēgt vienošanos par pēcapmaksas norēķinu. Pēc vienošanās noslēgšanas ir iespēja izmantot portālā līdz pat 2000 čiekuru vērtībai kredītā, norēķinoties  par sniegtajiem pakalpojumiem 10 darba dienu laikā. 

Lejupielādēt vienošanos

Aizpildītu vienošanos lūdzam parakstīt ar elektronisko parakstu un atsūtīt uz info@mezabirza.lv. Ja nav iespējas vienošanos parakstīt elektroniski, tad sūtiet to kā neierakstītu vēstuli, adresētu: SIA Meža birža, Dēļu iela 4-8, Rīga, LV-1004.

Par veiksmīgi noslēgtu vienošanos iespējams pārliecināties sadaļā "Mans konts", kur pieejamais kredīts tādā gadījumā ir 2000 un konta stāvoklis nomainās uz "Priviliģēts".

Solīšanas process

Izsoles darbības laikā solītājs var veikt neierobežotu skaitu solījumu. Minimālais viena soļa lielums ir 100 eiro. Maksimālais viena soļa lielums ir 25% apmērā no aktuālās izsoles cenas. Izdarot solījumu pēdējās minūtes laikā, tiek pieskaitītas divas minūtes pie beigu izsoles laika.

Veicot solījumu, kas ir lielāks par 200 eiro, tiek iedarbināts automātiskās solīšanas mehānisms, kur Meža biržas izsoļu sistēma automātiski solīs Jūsu vietā, izmantojot minimālo noteikto izsoles soļa lielumu "+100" eiro, līdz tiks sasniegta Jūsu noteiktā maksimālā cena. Automātiskajiem solījumiem maksimālās cenas griesti sastāda 150% apmēru no esošās izsoles cenas.

Solīšanas maksa

Piedalīšanās izsolē ir bez maksas. Solīšanas maksu maksā izsoles uzvarētājs, atkarībā no izsoles pārdošanas cenas.

Lai varētu izdarīt solījumu, lietotāja krājumos ir jābūt čiekuru skaitam, kas atbilst attiecīgās izsoles komisijas maksai, atbilstoši cenrādim. 

Izsoles uzvarētājam komisija tiek automātiski atskaitīta no lietotāja kontā esošajiem čiekuriem atbilstoši cenrādim vai gadījumā, ja ir noslēgta vienošanās tiek izrakstīts pēcapmaksas rēķins, atbilstoši Cenrādim. Savu čiekuru konta atlikumu vienmēr var redzēt sadaļā Mans konts - Maksājumi. 

Solīšanas maksa

Uzvarētājam komisijas maksa sastāda 2% no izsoles nosolītās vērtības. Šī summa netiek iekļauta izsoles gala cenā. Minimālā komisijas maksa ir 200 eiro, savukārt maksimālā 2000 eiro plus PVN.

Vēsturisko datu abonements

Dati par visām izsolēm, kas jau ir noslēgušās portālā, pieejami iegādājoties vēsturisko datu abonementu. Iegādāties abonementu iespējams sadaļā "Mans konts". Abonementa maksa ir 10 līdz 150 čiekuri, atkarībā no izvēlētā termiņa. 

Abonomenta termiņš

Maksa

1 diena

10 čiekuri

1 mēnesis

25 čiekuri

6 mēneši

100 čiekuri

12 mēneši

150 čiekuri

Cirsmas pirkuma līgums


Cirsmas pirkuma līgums (CPL), kā jebkurš līgums, ir vienošanās starp pusēm, dotajā gadījumā – starp pārdevēju un pircēju.

Ja Jūs esat nosolījis cirsmu – piedāvājis augstāko cenu, tad jūs iegūstat tiesības noslēgt CPL. Tālāk seko CPL nosacījumu saskaņošana starp jums un pārdevēju, ja kāds no CPL nosacījumiem jums tomēr nav pieņemams, tas ir papildināms vai grozāms. Saskaņošana gan ir atkarīga no tā, cik lielā mērā pārdevējs būs gatavs vai varošs piekāpties pirkuma nosacījumiem, kurus izvirzījis pārdodamajai cirsmai.

Šeit varat lejupielādēt un iepazīties ar cirsmas pirkuma līguma paraugu, kas balstās uz Meža konsultāciju pakalpojumu centra (MPKC) līguma paraugu.