Cenrādis

Piedalīšanās izsolē ir bez maksas. Solīšanas maksu maksā izsoles uzvarētājs, atkarībā no izsoles pārdošanas cenas.

Lai varētu izdarīt solījumu, lietotāja krājumos ir jābūt čiekuru skaitam, kas atbilst attiecīgās izsoles komisijas maksai, atbilstoši cenrādim. 

Izsoles uzvarētājam komisija tiek automātiski atskaitīta no lietotāja kontā esošajiem čiekuriem atbilstoši cenrādim vai gadījumā, ja ir noslēgta vienošanās tiek izrakstīts pēcapmaksas rēķins, atbilstoši Cenrādim. Savu čiekuru konta atlikumu vienmēr var redzēt sadaļā Mans konts - Maksājumi. 

Izsoles ievietošanas maksa

Izsoles ievietošanas maksa ir 25 čiekuri, neatkarīgi no izsoles lieluma.

Solīšanas maksa

Uzvarētājam komisijas maksa sastāda 2% no izsoles nosolītās vērtības. Šī summa netiek iekļauta izsoles gala cenā. Minimālā komisijas maksa ir 200 eiro, savukārt maksimālā 2000 eiro plus PVN.