Cirsmu un mežu izsoles

Auction location on map
Cirsmas krāja
291 m3
Audzes formula
8Ct1B1Ba
Izcērtamā platība
9.52 ha
Sākuma cena
700.00 EUR
Pašreizējā cena
-
Likmes
0
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Auction location on map
Cirsmas krāja
112 m3
Audzes formula
6B3E1P
Izcērtamā platība
0.47 ha
Sākuma cena
4 000.00 EUR
Pašreizējā cena
-
Likmes
0
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Auction location on map
Cirsmas krāja
158 m3
Audzes formula
6E3P1Oz+B
Izcērtamā platība
0.92 ha
Sākuma cena
9 600.00 EUR
Pašreizējā cena
9 600.00 EUR
Likmes
1
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Auction location on map
Cirsmas krāja
492 m3
Audzes formula
4Ba3B1E1A
Izcērtamā platība
1.80 ha
Sākuma cena
11 000.00 EUR
Pašreizējā cena
-
Likmes
0
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Auction location on map
Cirsmas krāja
1020 m3
Audzes formula
5B5Ba
Izcērtamā platība
6.40 ha
Sākuma cena
23 600.00 EUR
Pašreizējā cena
-
Likmes
0
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Auction location on map
Cirsmas krāja
2057 m3
Audzes formula
4E2B2Ba1P1A
Izcērtamā platība
6.88 ha
Sākuma cena
47 300.00 EUR
Pašreizējā cena
-
Likmes
0
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Auction location on map
Cirsmas krāja
1486 m3
Audzes formula
4Ba 2B 2E 1A 1P
Izcērtamā platība
9.02 ha
Sākuma cena
44 900.00 EUR
Pašreizējā cena
44 900.00 EUR
Likmes
1
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Auction location on map
Cirsmas krāja
304 m3
Audzes formula
6B2Ba1Oz1Bl
Izcērtamā platība
1.82 ha
Sākuma cena
10 800.00 EUR
Pašreizējā cena
-
Likmes
0
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Auction location on map
Cirsmas krāja
190 m3
Audzes formula
6P4E
Izcērtamā platība
0.70 ha
Sākuma cena
10 500.00 EUR
Pašreizējā cena
-
Likmes
0
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Auction location on map
Cirsmas krāja
604 m3
Audzes formula
4B2E2Ba2A+P;Oz
Izcērtamā platība
6.24 ha
Sākuma cena
23 500.00 EUR
Pašreizējā cena
-
Likmes
0
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Auction location on map
Cirsmas krāja
782 m3
Audzes formula
3B3Ba2A1P1E
Izcērtamā platība
3.74 ha
Sākuma cena
27 000.00 EUR
Pašreizējā cena
27 000.00 EUR
Likmes
1
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Noslēdzies
Auction location on map
Cirsmas krāja
1052 m3
Audzes formula
6P4E+B+A
Izcērtamā platība
3.89 ha
Sākuma cena
60 000.00 EUR
Pašreizējā cena
60 100.00 EUR
Likmes
1
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Noslēdzies