Cirsmu un mežu izsoles

Auction location on map
Cirsmas likvīdā krāja
464 m3
Audzes formula
6B2E2A+P, Ba
Izcērtamā platība
2.30 ha
Sākuma cena
26 800.00 EUR
Pašreizējā cena
-
Cena par kubikmetru
58.91 EUR
Likmes
0
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Auction location on map
Cirsmas likvīdā krāja
276 m3
Audzes formula
8B69 2Ba45, 5P3E125 2B105
Izcērtamā platība
1.38 ha
Sākuma cena
13 000.00 EUR
Pašreizējā cena
-
Cena par kubikmetru
48.04 EUR
Likmes
0
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Auction location on map
Cirsmas likvīdā krāja
544 m3
Audzes formula
4Ba4Ct2B
Izcērtamā platība
4.31 ha
Sākuma cena
4 400.00 EUR
Pašreizējā cena
-
Cena par kubikmetru
8.46 EUR
Likmes
0
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Auction location on map
Cirsmas likvīdā krāja
100 m3
Audzes formula
10E
Izcērtamā platība
1.85 ha
Sākuma cena
3 000.00 EUR
Pašreizējā cena
-
Cena par kubikmetru
32.00 EUR
Likmes
0
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Auction location on map
Cirsmas likvīdā krāja
691 m3
Audzes formula
6B2M1E1Ba
Izcērtamā platība
3.94 ha
Sākuma cena
13 900.00 EUR
Pašreizējā cena
-
Cena par kubikmetru
20.52 EUR
Likmes
0
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Auction location on map
Cirsmas likvīdā krāja
1650 m3
Audzes formula
3B3E2Ba1P1A+M
Izcērtamā platība
7.50 ha
Sākuma cena
110 000.00 EUR
Pašreizējā cena
110 000.00 EUR
Cena par kubikmetru
67.88 EUR
Likmes
1
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Noslēdzies
Logo

Sadarbojos ar Meža Biržu jau vairākus gadus. Ņemot vērā nozares specifiku, uzskatu, ka Meža Birža ir veiksmīgs risinājums, kā mežu īpašnieki var realizēt savas cirsmas. Viss ir diezgan skaidrs - kurš nosola augstāko cenu, tas arī nopērk cirsmu, un nav vietas dažādiem “šmaukšanās” gājieniem. Meža Biržā ir labi, ka varu izvēlēties nopirkt to, ko man vajag, un esmu gatavs piedāvāt labu cenu.
Portālu lietot ir vienkārši. Elektroniski ir skaidri redzamas cenas un solījumi, kas ļauj izvairīties no neskaidrībām ar pārdevēju. Iesaku!
 

Aigars Neimanis
"Stora Enso"
Logo

Meža Birža tika iedarbināta 2010. gadā, bijām pats pirmais tās klients. Kopš tā laika ik mēnesi ar šī portāla starpniecību sarīkojam vismaz vienu izsoli. Uzskatu - ja cirsma ir atradusies publiskajā piedāvājumā, tad izsoles rezultātā nosolītā cena ir pati labākā, kas iespējama esošajos tirgus apstākļos. Tāpēc ikvienam meža īpašniekam, kam interesē iespējami augstākā cena par cirsmu, iesaku iepazīties tuvāk ar Meža Biržas sniegtajām iespējām! Patīk, ka komanda pastāvīgi uztur saikni ar klientiem, lai iegūtu atsauksmes un ieviestu attiecīgus uzlabojumus izsoļu sistēmas darbībā. Portāls laika gaitā ir kļuvis lietotājam arvien draudzīgāks.

Jānis Folkmanis
Latvijas ev.lut.Baznīcas mežsaimniecības speciālists
Logo

Izsoli šeit publicēju jau 3 reizes. Man kā kopīpašniekam ir svarīgs procesa caurspīdīgums un godīgums. Neviens nevienu nevar apkrāpt. Ieliek izsoli - visi visu redz, un apšmaukt nekādi! Pēc manām domām, pašiem meklēt pircējus, ja īpaši labi nepārzini cenas un vispār neesi attiecīgajā nozarē, nav prātīgi. Piedaloties izsolē, var dabūt lielāku cenu, nekā sākotnēji domāts, jo pircēji (mežizstrādes uzņēmumi) savā starpā sacenšas. Man arī patīk sekot līdzi aktuālajām tirgus cenām Meža Biržas mājaslapā - šī ir ļoti laba vietne! 
 

Dairis Beņķītis
Meža kopīpašnieks
Logo

Ar Meža Biržu sadarbojamies regulāri, jau kopš tās pirmssākumiem, jo tas bija viens no pirmajiem šāda veida izsoļu portāliem, attālināts, ļoti ērti! Meža Biržā nav kaut kādas ieinteresētās puses, kas meža īpašnieku gribētu pierunāt, sarunāt kaut ko. Ja meža īpašnieks ir gatavs ko pārdot, tad neatkarīgi tiek sagatavoti visi dokumenti, un to var pārdot neatkarīgā vietnē kā Meža Birža. Gala rezultātā īpašnieks ir pārliecināts, ka konkrētajā brīdī cirsma maksā vislabāko cenu. Nav slēptu izmaksu un viss ir ļoti atklāti! Komanda ir atsaucīga. Noteikti iesaku!

“Kuldīgas Mežu Īpašnieku apvienība”
Valdes loceklis
Logo

Pārdevu izsolē cirsmu par 4x lielāku cenu, nekā man piedāvāja citi starpnieki! Citur saskāros ar lielām komisijas maksām, neadekvāti lieliem procentiem - Meža Birža man bija izdevīgākais risinājums. Dokumentus iesniegt bija salīdzinoši vienkārši un, ja radās jautājumi, Meža Biržas speciālisti palīdzeja visu atrisināt. Sadarbība bija ļoti patīkama - gaidīšu, kad mežs ataugs, lai tikai atkal kļūtu par jūsu klientu! Un noteikti ieteikšu Meža Biržu visiem sev pazīstamajiem, jums ir pozitīva reputācija!

Juris Kokins
Meža īpašnieks
Logo

Esmu sajūsmā par jūsu pakalpojumiem! Meža Biržas izsolē piedalos jau trešo reizi un  noteikti sadarbību turpināšu. Iepriekš saprašanas vispār nebija nekādas par terminiem kā “dastošana”, u.c., jo mežu saņēmu mantojojumā. Man ir ļoti liels prieks par to, ka ir kas tāds izveidots, un savā ziņā aizsargā privāto mežu īpašniekus, kas sākumposmā neko daudz nesaprot no cirsmas pārdošanas.
Noteikti iesaku Meža Biržu arī citiem!
 

Aija Šūpole
Meža īpašniece
Logo

Varu būt pateicīga Meža biržai par izsoli manām cirsmām 2021 gadā. Jūs patiesi darbojaties meža īpašnieku interesēs.Vairāk informējiet par savu darbību, jo tikai nejaušības pēc izlasīju ziņu par Jums. Paldies arī par palīdzību, aizpildot dokumentus!

Ceru uz sadarbību arī izsolot citas cirsmas, ko iesaku arī katram meža īpašniekam!

Maija Krūmiņa
Meža īpašniece
Logo

Komanda ir atsaucīga un visu man ļoti labi izskaidroja un sniedza konsultācijas. Man nebija nekādas iepriekšējas pieredzes, tamdēļ paļāvos uz Meža Biržu un mana uzticība atmaksājās. Noteikti iesaku visiem izmantot! Tikai izsolē cirsma var aiziet patiesā konkurencē, par augstāko cenu. Tie, kas tiešām vēlas iegādāties cirsmu, sola un gala rezultātā uzvar augstākais nosolījums.

Līga
Meža īpašniece