Cirsmu un mežu izsoles

Auction location on map
Cirsmas likvīdā krāja
438 m3
Audzes formula
4BA3A2B1E
Izcērtamā platība
2.40 ha
Sākuma cena
22 000.00 EUR
Pašreizējā cena
-
Likmes
0
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Auction location on map
Cirsmas likvīdā krāja
326 m3
Audzes formula
6E1P1B1A1Ba
Izcērtamā platība
1.80 ha
Sākuma cena
16 000.00 EUR
Pašreizējā cena
-
Likmes
0
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Auction location on map
Cirsmas likvīdā krāja
1890 m3
Audzes formula
5B3A1M1Ba
Izcērtamā platība
8.10 ha
Sākuma cena
100 000.00 EUR
Pašreizējā cena
-
Likmes
0
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Auction location on map
Cirsmas likvīdā krāja
1200 m3
Audzes formula
6P3E1B
Izcērtamā platība
3.80 ha
Sākuma cena
60 000.00 EUR
Pašreizējā cena
-
Likmes
0
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Auction location on map
Cirsmas likvīdā krāja
1388 m3
Audzes formula
4B4Ba1E1A+OzMBl
Izcērtamā platība
6.10 ha
Sākuma cena
63 000.00 EUR
Pašreizējā cena
-
Likmes
0
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Auction location on map
Cirsmas likvīdā krāja
1084 m3
Audzes formula
4Ba3E3B,A
Izcērtamā platība
5.50 ha
Sākuma cena
66 000.00 EUR
Pašreizējā cena
-
Likmes
0
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Auction location on map
Cirsmas likvīdā krāja
990 m3
Audzes formula
4B 3Ba 1E 1A 1P
Izcērtamā platība
10.90 ha
Sākuma cena
49 700.00 EUR
Pašreizējā cena
-
Likmes
0
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Auction location on map
Cirsmas likvīdā krāja
2939 m3
Audzes formula
3B2E2Ba1P1A1M
Izcērtamā platība
11.56 ha
Sākuma cena
200 000.00 EUR
Pašreizējā cena
-
Likmes
0
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Auction location on map
Cirsmas likvīdā krāja
1118 m3
Audzes formula
6M4B
Izcērtamā platība
4.48 ha
Sākuma cena
54 000.00 EUR
Pašreizējā cena
-
Likmes
0
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Noslēdzies
Auction location on map
Cirsmas likvīdā krāja
151 m3
Audzes formula
10P
Izcērtamā platība
0.69 ha
Sākuma cena
5 300.00 EUR
Pašreizējā cena
9 400.00 EUR
Likmes
41
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Noslēdzies
Auction location on map
Cirsmas likvīdā krāja
1024 m3
Audzes formula
5P4E1B
Izcērtamā platība
4.55 ha
Sākuma cena
39 900.00 EUR
Pašreizējā cena
72 000.00 EUR
Likmes
250
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Noslēdzies
Auction location on map
Cirsmas likvīdā krāja
382 m3
Audzes formula
6P2E1B1A
Izcērtamā platība
2.66 ha
Sākuma cena
14 900.00 EUR
Pašreizējā cena
26 900.00 EUR
Likmes
121
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Noslēdzies
Auction location on map
Cirsmas likvīdā krāja
1206 m3
Audzes formula
4E4B1A1Ct
Izcērtamā platība
5.74 ha
Sākuma cena
42 000.00 EUR
Pašreizējā cena
71 300.00 EUR
Likmes
213
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Noslēdzies
Auction location on map
Cirsmas likvīdā krāja
208 m3
Audzes formula
3B3E2Ba1P1A
Izcērtamā platība
0.98 ha
Sākuma cena
6 500.00 EUR
Pašreizējā cena
6 800.00 EUR
Likmes
4
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Noslēdzies
Auction location on map
Cirsmas likvīdā krāja
762 m3
Audzes formula
6B1E1A1Ba1Ct
Izcērtamā platība
4.87 ha
Sākuma cena
26 600.00 EUR
Pašreizējā cena
32 800.00 EUR
Likmes
34
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Noslēdzies
Auction location on map
Cirsmas likvīdā krāja
286 m3
Audzes formula
4B4Ba2Ct
Izcērtamā platība
2.42 ha
Sākuma cena
7 500.00 EUR
Pašreizējā cena
7 500.00 EUR
Likmes
1
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Noslēdzies
Auction location on map
Cirsmas likvīdā krāja
566 m3
Audzes formula
3B3A2M2Ba
Izcērtamā platība
4.71 ha
Sākuma cena
16 500.00 EUR
Pašreizējā cena
-
Likmes
0
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Noslēdzies
Auction location on map
Cirsmas likvīdā krāja
485 m3
Audzes formula
8Ba1A1E+B
Izcērtamā platība
2.73 ha
Sākuma cena
19 000.00 EUR
Pašreizējā cena
-
Likmes
0
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Noslēdzies
Auction location on map
Cirsmas likvīdā krāja
832 m3
Audzes formula
8E2B+Ba
Izcērtamā platība
2.85 ha
Sākuma cena
53 700.00 EUR
Pašreizējā cena
-
Likmes
0
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Noslēdzies
Auction location on map
Cirsmas likvīdā krāja
210 m3
Audzes formula
7Ba1E1A1B
Izcērtamā platība
1.91 ha
Sākuma cena
11 000.00 EUR
Pašreizējā cena
-
Likmes
0
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Noslēdzies
Auction location on map
Cirsmas likvīdā krāja
376 m3
Audzes formula
4A2E2B2Ba
Izcērtamā platība
3.14 ha
Sākuma cena
24 100.00 EUR
Pašreizējā cena
-
Likmes
0
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Noslēdzies