Cirsmu un mežu izsoles

Auction location on map
Cirsmas likvīdā krāja
817 m3
Audzes formula
3B2P2E2Oz1A
Izcērtamā platība
3.86 ha
Sākuma cena
58 000.00 EUR
Pašreizējā cena
-
Likmes
0
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Auction location on map
Cirsmas likvīdā krāja
770 m3
Audzes formula
5P 4M 1B
Izcērtamā platība
6.24 ha
Sākuma cena
42 600.00 EUR
Pašreizējā cena
-
Likmes
0
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Auction location on map
Cirsmas likvīdā krāja
230 m3
Audzes formula
6E3B1Ba +A; Oz
Izcērtamā platība
0.99 ha
Sākuma cena
18 000.00 EUR
Pašreizējā cena
-
Likmes
0
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Auction location on map
Cirsmas likvīdā krāja
1822 m3
Audzes formula
5B4E1A
Izcērtamā platība
8.20 ha
Sākuma cena
152 000.00 EUR
Pašreizējā cena
170 800.00 EUR
Likmes
117
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Auction location on map
Cirsmas likvīdā krāja
1672 m3
Audzes formula
4P 2E 2B 1A +M,Oz
Izcērtamā platība
6.28 ha
Sākuma cena
98 700.00 EUR
Pašreizējā cena
-
Likmes
0
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Auction location on map
Cirsmas likvīdā krāja
2532 m3
Audzes formula
4B 3E 2M 1A
Izcērtamā platība
9.20 ha
Sākuma cena
156 000.00 EUR
Pašreizējā cena
-
Likmes
0
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Auction location on map
Cirsmas likvīdā krāja
800 m3
Audzes formula
4E3P3B
Izcērtamā platība
4.03 ha
Sākuma cena
49 600.00 EUR
Pašreizējā cena
-
Likmes
0
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Auction location on map
Cirsmas likvīdā krāja
275 m3
Audzes formula
5E2B2A1M
Izcērtamā platība
2.05 ha
Sākuma cena
9 900.00 EUR
Pašreizējā cena
-
Likmes
0
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Auction location on map
Cirsmas likvīdā krāja
359 m3
Audzes formula
4P3E2B1A
Izcērtamā platība
1.39 ha
Sākuma cena
21 200.00 EUR
Pašreizējā cena
-
Likmes
0
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Auction location on map
Cirsmas likvīdā krāja
209 m3
Audzes formula
5B3E1P1M
Izcērtamā platība
1.57 ha
Sākuma cena
8 300.00 EUR
Pašreizējā cena
-
Likmes
0
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Auction location on map
Cirsmas likvīdā krāja
357 m3
Audzes formula
8B1P1E
Izcērtamā platība
2.60 ha
Sākuma cena
13 200.00 EUR
Pašreizējā cena
-
Likmes
0
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Auction location on map
Cirsmas likvīdā krāja
546 m3
Audzes formula
4B3P3E
Izcērtamā platība
1.82 ha
Sākuma cena
24 600.00 EUR
Pašreizējā cena
-
Likmes
0
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Auction location on map
Cirsmas likvīdā krāja
509 m3
Audzes formula
10Ba
Izcērtamā platība
2.53 ha
Sākuma cena
9 000.00 EUR
Pašreizējā cena
-
Likmes
0
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Auction location on map
Cirsmas likvīdā krāja
734 m3
Audzes formula
4B3E2Ba1P
Izcērtamā platība
3.90 ha
Sākuma cena
43 500.00 EUR
Pašreizējā cena
-
Likmes
0
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Auction location on map
Cirsmas likvīdā krāja
380 m3
Audzes formula
7P3E
Izcērtamā platība
1.20 ha
Sākuma cena
30 200.00 EUR
Pašreizējā cena
40 400.00 EUR
Likmes
86
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Noslēdzies
Auction location on map
Cirsmas likvīdā krāja
275 m3
Audzes formula
3A3B3MA1E71
Izcērtamā platība
1.44 ha
Sākuma cena
10 000.00 EUR
Pašreizējā cena
-
Likmes
0
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Noslēdzies
Auction location on map
Cirsmas likvīdā krāja
462 m3
Audzes formula
5B2E1M1P1A
Izcērtamā platība
2.15 ha
Sākuma cena
20 000.00 EUR
Pašreizējā cena
-
Likmes
0
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Noslēdzies
Auction location on map
Cirsmas likvīdā krāja
336 m3
Audzes formula
4B3M763E96
Izcērtamā platība
1.39 ha
Sākuma cena
17 000.00 EUR
Pašreizējā cena
-
Likmes
0
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Noslēdzies
Auction location on map
Cirsmas likvīdā krāja
406 m3
Audzes formula
3B3A2E1M1Ba
Izcērtamā platība
1.71 ha
Sākuma cena
20 000.00 EUR
Pašreizējā cena
20 100.00 EUR
Likmes
2
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Noslēdzies
Auction location on map
Cirsmas likvīdā krāja
60 m3
Audzes formula
9E1P
Izcērtamā platība
3.13 ha
Sākuma cena
2 000.00 EUR
Pašreizējā cena
2 000.00 EUR
Likmes
1
Beigu laiks
Atlikušais laiks
Noslēdzies