2022. gada kopsavilkums

Atskatīsimies, kādus panākumus un izaugsmi Meža birža sasniegusi 2022. gada griezumā. 

statistika-2022

Meža biržā 2022. gadā veiksmīgi noslēgušās 205 izsoles, kurās kopā izdarīti 10 203 solījumi. Apskatot izsoļu sākumvērtību un pārdošanas cenu starpību, kopējais cenas pieaugums mērāms 23,89%, savukārt vidējais cenas pieaugums sasniedz 30,50%. Kopējā cirsmu pārdošanas vērtība naudas izteiksmē sasniedz gandrīz deviņus miljonus eiro.


Salīdzinot izcērtamo likvīdo apjomu kubikmetros pa gadiem,

2022. gadā

 • Skuju koku cirsmas: 26 526 m3
 • Skuju - lapu koku cirsmas: 47 899 m3
 • Bērzu cirsmas: 10 163 m3
 • Jauktu lapu koku cirsmas 39 138 m3

2021. gadā:

 • Skuju koku cirsmas: 29 886 m3
 • Skuju - lapu koku cirsmas: 38 402 m3
 • Bērzu cirsmas: 6 532 m3
 • Jauktu lapu koku cirsmas 21 659 m3

statistics-2022


Salīdzinot vidējo svērto cenu eiro/kubikmetrā pa gadiem, 

2022. gadā

 • Skuju koku cirsmas: 72,94 eur/m3
 • Skuju - lapu koku cirsmas: 72,54 eur/m3
 • Bērzu cirsmas: 70,82 eur/m3
 • Jauktu lapu koku cirsmas 57,29 eur/m3

2021. gadā:

 • Skuju koku cirsmas: 56,86 eur/m3
 • Skuju - lapu koku cirsmas: 43,26 eur/m3
 • Bērzu cirsmas: 40,87 eur/m3
 • Jauktu lapu koku cirsmas 29 eur/m3

statistics-2022


Savukārt, pēc cirsmu atrašanās vietas

 • 74 cirsmas Vidzemē
 • 65 Kurzemē
 • 52 Latgalē
 • 21 Rīgas reģionā

statistics-2022


Apskatot visu sortimentu grupu vidējo svērto cenu kubikmetrā, 2022. gadā tā sastāda 66,44 eiro. Salīdzinājumam, vidējā svērtā cena kubikmetrā 2020. gadā bijusi 30,87 eiro, savukārt 2021. gadā  41,98 eiro.

 

charts


Jaunumi un aktualitātes

2022. gads Meža biržā iesākās ar nozīmīgām vizuālām un funkcionālām pārmaiņām. Bijām tikko kā pārgājuši uz jaunu Meža biržas tīmekļa vietnes versiju.


Dažas no būtiskākajām izmaiņām, kas tika veiktas:
• Jauns dizains
• Uzlabota solīšanas sistēma
• Mobilajām ierīcēm pielāgots dizains
• Iespēja sekot sev interesējošām izsolēm
• Izsoles sākuma cenas rekomendācija

Pavasarī uzsākām studentu atbalsta kampaņu, kuras ietvaros 10 eiro no katras ievietotās cirsmu izsoles Meža birža ziedos Latvijas Lauksaimniecības Meža fakultātes studentu stipendijai. Septembrī jau tikām pie pirmā stipendiāta. Vēlamies atbalstīt jaunos meža speciālistus, tādēļ šo kampaņu plānojam turpināt arī šogad. 

Tāpat arī šogad turpināsim strādāt pie portāla attīstības un uzlabojumiem. Plānojam ieviest nelielus vizuālos uzlabojumus mājas lapā, tāpat esam arī atjaunojuši kompānijas logo.