Kāpēc man (meža īpašniekam) jāizmanto meža īpašnieku apvienības vai citu institūciju starpniecība, ja pats esmu pietiekami zinošs un varu pieteikt cirsmu izsolei?

Starpniecības izmantošana ļauj iegūt papildus garantijas. Proti, ka izsolē tiks nodota reāla un pienācīgi sagatavota cirsma un ka izsoles laikā meža īpašnieks pēkšņi nemainīs savus nodomu cirsmu pārdot. Meža īpašnieku apvienības ir aicinātas palīdzēt īpašniekam ne tikai sagatavot (novērtēt) cirsmas un pieteikt tās izsolei, bet arī organizēt cirsmas pirkuma līguma noslēgšanu pēc izsoles. Rezultātā meža īpašniekam cirsmas pārdošanas process tiek padarīts vieglāks un vienkāršāks.