Dastošana | Jautājumi un atbildes par meža dastošanu

meža dastošana un cirsmu dastošana jautājumi un atbildes

Kādas ir cirsmu dastošanas cenas (un kas ar bezmaksas piedāvājumiem), kā to organizēt? Vai var pārdot cirsmu bez dastojuma? Un kas galu galā ir dastošana un kādos gadījumos par to sākt domāt - esam sagatavojuši aktuālas un koncentrētas atbildes par meža dastošanu..

Kas ir meža dastošana?

Meža dastošana ir visu koku uzmērīšana dabā - mežaudzes nogabalā vai tā daļā. Dastošanu veic, lai noteiktu koksnes krāju cirsmā - kubikmetros. Attiecīgi, šis ir svarīgi posmā, kad esi nolēmis meža cirsmu pārdot.

Visiem kokiem nosaka sugu, kvalitāti un caurmēru t.s. krūšu augstumā (1,3 m augstumā virs sakņu kakla). Daļai raksturīgāko koku nosaka arī augstumu. No iegūtajiem datiem, ar matemātisku aprēķinu palīdzību, modelē koku sazāģēšanu koksnes sortimentos (baļķos), tad tos saskaita un sagrupē pa sugām un kvalitātes resnuma grupām, - un tā iegūst datojuma rezultātu.

Ja tiek mērīts ar parasto dastmēru, ievāktos datus piefiksē dastlapā.  Uzskaitītos kokus sadala pa sugām, caurmēra pakāpēm un kvalitātes klases.

Ja tiek mērīts ar elektronisko dastmēru, tad datus piereģistrē elektroniski.  Piemēram, ja kokam ir zemāka kvalitāte, piefiksē zemākas kvalitātes sortimenta stumbra daļas garumu.

 

Objektīvs meža dastojums - kāpēc Tev, kā meža īpašniekam, tas ir svarīgi?

Iedomājies situāciju: Tavs mežs ir sasniedzis ciršanas vecumu vai caurmēru un esi ieplānojis iegūt ienākumus no meža cirsmas.
Pirmais solis, lai apjaustu aptuveno cirsmas vai meža īpašuma vērtību, ir veikt meža dastojumu. Šo pakalpojumu sniedz dastotāji, kuri, ļoti vēlami, ir neatkarīgi eksperti. Šajā posmā ir svarīgi pārliecināties par dastotāja reputāciju, jo, diemžēl, esam saskārušies ar gadījumiem, kad tiek izmantota meža īpašnieka nezināšana un kādam uzņēmumam pietuvināts vērtētājs nemaz nav tik objektīvs un darbojas “dubultās” interesēs.

Tāpēc rekomendējam labāk uzticēties trešās puses dastotājiem, kas nemēģinās pārliecināt par vienu konkrētu uzpircēju, bet rekomendēs atklātu konkurenci, kādu var nodrošināt Meža Birža.

Iesakām izmantot profesionālus pakalpojumus, kurus sniedz Mežu konsultāciju un pakalpojumu centrs, meža īpašnieku apvienības (Kuldīgas Meža īpašnieku apvienība, Meža konsultants, Meža īpašnieku apvienība “Bārbele”) un citas organizācijas vai speciālisti, kas veic šo pakalpojumu.
 

dastošana meža dastošana un cenas

 

Cik maksā dastošana?

Dastošanas cenas ir atkarīgas no pakalpojuma sniedzēja un meža platības. Orientējoši jārēķinās ar 100 - 150 EUR par hektāru. Pakalpojumu sauc par augošu koku uzmērīšanu, cirsmas novērtēšanu.

 

“Bezmaksas novērtējums” - cik tas patiesībā maksā?

Noteikti esi manījis piedāvājumus sagatavot cirsmas novērtējumu, nodastot mežu bez maksas. Ja šajā piedāvājumā ietilpst arī cirsmas iegāde, pilnīgi droši, ka par dastojumu Tu samaksā. Precīzāk teikt: pārmaksā. Dastošanas izmaksas ir ierēķinātas maksimālajā cenā, ko pircējs Tev piedāvās. Neatklājot patiesās pakalpojuma izmaksas, pastāv risks, ka saņemsi par savu mežu daudz mazāku samaksu, nekā ja būsi pats sagatavojis dastojumu un publicējis, piemēram, cirsmas izsoli.

 

Vai meža cirsmu var pārdot bez dastojuma?

Nav vēlams, bet atsevišķos gadījumos tas būtu pieņemami.

Piemēram - baltalkšņu cirsma, kas drīzāk ir “džungļi” un grūti atrast dastotāju, kurš uzņemtos šo cirsmu nodastot, kā arī jārēķinās, ka pakalpojums izmaksātu dārgāk.

Šādos gadījumos mēdz ievietot aptuvenu novērtējumu, kur rekomendējam drīzāk būt piesardzīgiem/piezemētiem ar vērtējumu - labāk zemāks, nekā augstāks.  Tāpat arī sākumcenu tad iesakām likt salīdzinoši zemāku. Tā teikt, ja jūsu izvēle vai cirsmas apstākļi ierobežo dastošanas iespējas, tad lai pircēji un tirgus nosaka objektīvo tirgus cenu par šo cirsmu.

Piemērs no otras puses - ja vēlaties par savu cirsmu saņemt 50 EUR kubikmetrā, un jums ir cirsma ap 2 ha platībā, tad cirsmas dastošana izmaksātu ~300 eiro.

  • Aptuvenajā vērtējumā cirsmā ieraksta 400 kubikmetrus. Cirsmas aptuvenā cena 20 000 EUR.

  • Nodastojot izrādās, ka tur ir 458 kubikmetri un cena - 22 900 EUR.

Šādā scenārijā dastošanas izmaksas atmaksājas ar uzviju: papildus saņemtie 2900 EUR “atsit” atpakaļ dastošanas izmaksas 10X.
Turklāt jāteic, ka no pircēju puses lielāka uzmanība būs cirsmām, kurām ir dastojums. Tas palīdz jau sākotnēji saprast, vai viņiem vispār interesē jūsu izsole. 

 

Cik precīzi dati ir cirsmas dastojumā?

Dati par mežu un tā sastāvu ir atspoguļoti meža inventarizācijā. Šie dati katru gadu tiek automātiski atjaunināti, fiziski neapsekojot mežu. Meža inventarizācijas primārais mērķis ir iegūt datus meža apsaimniekošanas plānošanai, nevis meža vērtības noteikšanai. Tāpēc inventarizācijas dati jāuztver orientējoši.

Savukārt cirsmas dastojumā šie dati būs daudz precīzāki, atbilstoši faktiskajai situācijai dabā. Dastošanai prasītā precizitāte ir +/-5%.

Dastojot mežu, tiek izmantoti speciāli mērinstrumenti. Iegūtos rezultātus ievada speciālā datorprogrammā un tā sarēķina cirsmā pieejamās koksnes apjomu, koku sugas un sortimentus. 

Kā lasīt cirsmas novērtējumu - skaidrojošs PDF

 

Noslēgumā par meža dastošanu


Ja plāno pārdot cirsmu un nav kādi būtiski šķēršļi, kas liedz to nodastot, rekomendējam veikt cirsmas dastojumu. Arī publicējot cirsmas izsoli www.mezabirza.lv, pircējiem būs lielāka interese par cirsmu, ja izsoles piedāvājumam būs pievienots dastojums - cirsmas novērtējums.
Tomēr, ja pastāv objektīvi iemesli cirsmu nedastot, tad izsoli vari publicēt arī bez dastojuma. 

Dokumenti, kas jāsagatavo, lai pārdotu cirsmu izsolē


Mēs ceram, ka šī informācija Tev bija vērtīga. Gadījumā, ja radušies vēl kādi jautājumi, droši sazinies ar mūsu ekspertiem:

Zvani: +371 28 68 40 88

Raksti: info@mezabirza.lv

Reģistrēties Meža Biržā