Tehniskā palīdzība

Tehniskā palīdzība

Patreiz tiek atbalstītas sekojošas pārlūkprogrammas (prioritārā secībā):

  • Mozilla Firefox
  • Google Chrome
  • MS Internet Explorer

Iespējams, izmantojot Internet Explorer (IE) pārlūkprogrammas, parādās drošības brīdinājums, ieejot kādā no konkrētas izsoles lapām. Tas ir tāpēc, ka Mezabirza.lv lapu saturs tiek piegādātāts šifrētā veidā, bet ģeogrāfiskās kartes pamatinformācija - nešifrētā veidā. IE pārlūkprogramma piedāvā izvēli skatīties vai neskatīties vienā lapā informāciju ar dažādiem drošības līmeņiem.
Šo problēmu var novērst, mainot IE pārlūkprogrammas iestatījumus:

  1. Izvēlēties izvēlņu secību: Tools / Internet Options
  2. Lapā Security pie iezīmētās Internet Zone, nospiest podziņu Custom Level
  3. Sadaļā Miscellaneous / Display mixed content ieklišķināt podziņu pie vērtības Enable un aizvērt logus ar Ok un/vai Apply

 

Karte var neielādēties, ja vietnes lapu vai izsoli skatās atkārtoti. Ja tā nav interneta sakaru vai karšu servera problēma, tad, lietojot Internet Explorer problēmu var apiet, izmantojot taustiņu kombināciju Ctrl+F5.

Kā uzzīmēt cirsmas atrašanās vietu kartē?

Kartes zīmēšanas rīki atrodami kartes labajā pusē. Kartes zīmēšanas rīki ir pieejami tikai izsoles datu ievades/labošanas formā.

Ar zīmēšanas rīkiem var atzīmēt punktus, līnijas un poligonus.

Zīmēšanas rīki ir aktivizējami/pārslēdzami ar peles kreiso klikšķi. Zīmēšanas rīku nosaukums/apraksts redzams peles kursoru novietojot uz kāda no rīkiem.

Piezīme: Ieteicams uzzīmēt vismaz vienu punktu arī tad, ja poligons vai līnija ir jau uzzīmēti. Uz attālinātas kartes poligoni un līnijas nav tikpat kā redzami, savukārt punkti ir redzami visos mērogos.

Ieteicamā objektu izmantošana varētu būt sekojoša:

poligoni - cirsmām,

līnijas pievešanas ceļiem,

punkti - krautuvei pie ceļa (vai cirsmas centroīdam).

Apaļkoku izsoles kartē ir iespējams atzīmēt tikai konkrētu punku, norādot, kurā vietā krāvums atrodas. 

Kartes tuvināšana ir iespējama trīs dažādos variantos:

Izmantojot mērogošanas joslu (kartes kreisajā pusē zilā krāsā),Izmantojot peles ritenīti,Turot nospiestu [Shift] taustiņu un uzvelkot uz kartes rāmīti.

Tālināšana ir iespējama divos variantos:

Izmantojot mērogošanas joslu (kartes kreisajā pusē zilā krāsā)vai izmantojot peles ritenīti.

Pārvietošana:

Izmantojot pārvietošanas bultiņas (kartes kreisajā augšējā stūrī zilā krāsā)vaiizmantojot vilkšanu ar peles kreiso taustiņu.

Kartes fona pārslēgšana ir iespējama izmantojot kartes labajā augšējā stūrī pieejamo izvēlni.

Ir pieejama standarta KurTuEsi.lv pamatkarte - izvēlne Karte, Ortofoto karte un vecās PSRS armijas topogrāfiskās kartes - izvēlne Topokarte.Mērogs redzams kartes kreisajā apakšējā stūrī, bet koordinātes - labajā.