Cenrādis

Piedalīšanās izsolē ir bez maksas. Solīšanas maksu maksā izsoles uzvarētājs, atkarībā no izsoles pārdošanas cenas.

Lai varētu izdarīt solījumu, lietotāja krājumos ir jābūt čiekuru skaitam, kas atbilst attiecīgās izsoles komisijas maksai, atbilstoši cenrādim. 

Izsoles uzvarētājam komisija tiek automātiski atskaitīta no lietotāja kontā esošajiem čiekuriem atbilstoši cenrādim vai gadījumā, ja ir noslēgta vienošanās tiek izrakstīts pēcapmaksas rēķins, atbilstoši Cenrādim. Savu čiekuru konta atlikumu vienmēr var redzēt sadaļā Mans konts - Maksājumi. 

Izsoles ievietošanas maksa

Izsoles ievietošanas maksa ir 25 čiekuri, neatkarīgi no izsoles lieluma.

Solīšanas maksa

Izsoles pārdošanas cena EUR

Maksa

Līdz EUR 4999

75 čiekuri

No EUR 5 000 līdz 19 999

150 čiekuri

No EUR 20 000 līdz 39 999

300 čiekuri

No EUR 40 000 līdz 59 999

450 čiekuri

No EUR 60 000

600 čiekuri