Cirsmas sortimentu grupas

Veidojot cirsmu izsoli, Jums būs jānorāda cirsmas sortimenta grupa. Zemāk uzskaitīti iespējamie sortimentu varianti ar paskaidrojumiem.

Skujkoku A (Skujoku-Zāģbaļķu A)
Augstvērtīgas skujoku audzes (Priežu un/vai Egļu audze) ar minimālu lapu koku piemistrojumu (zem 20%), kurās var iegūt augstākās kvalitātes skuju koku zāģbaļķus.

Skujkoku (Skujkoku-Zāģbaļķu)
Skujkoku audzes ar lapu koku piemistrojumu līdz 30%. Galvenās izmantošanas gadījumā ar dominējošu zāģbaļķu iznākumu. Starpcirtes gadījumā ar dominējošu papīrmalkas iznākumu.

Skujkoku-bērza (Zāģbaļķu-Finiera) 
Mežaudzes, kurās skujkoki dominē, bet ir lapu koku (pārsvarā Bērza) piejaukums (vairāk par 30 %). Iznākumā ir aptuveni vienādās daļās skuju koku un lapu koku sortimenti. Galvenās cirtes gadījumā pārsvarā zāģbaļķi/finieris un papīrmalka, bet starpcirtes gadījumā papīrmalka.

Bērza (Finiera (bij Bērza-Melnalkšņu))
Mežaudzes, kurās dominē labas kvalitātes bērzs (citas sugas mazāk par 40%). Sortimentu iznākumā ir būtisks Bērza finiera īpatsvars.

Baltalkšņu-Apses (Taras)
Audzes, kurās dominē baltalkšņi vai apses un kurās dominē t.s. taras kluču sortimentu iznākums.

Cietkoku (Cietkoku-Zāģbaļķu)
Audzes, kurās dominē (vairāk par 50%) cietie lapu koki. 

Jauktā
Audze ar sastāvu, kas ir ar neizteiktu viena vai divu paredzamo sortimentu pārsvaru.

Citas
Citas ļoti reti sastopas audzes, piemēram, Lapegle, Papele, Liepa u.tml