Vienošanās

Vienošānās ir pēcapmaksas līgums starp Lietotāju un SIA Meža biržu. Lietotājiem, kuriem ir noslēgta Vienošanās, tiek piešķirta iespēja solīt bez Krājumos esošiem Čiekuriem, saskaņā ar Vienošanās nosacījumiem.

Lejupielādēt Vienošanos variet šeit: https://mezabirza.lv/sites/default/files/vienosanas.docx

Aizpildītu vienošanos lūdzam parakstīt ar elektronisko parakstu parakstīt un atsūtīt uz info@mezabirza.lv. Ja nav iespējas Vienošanos parakstīt elektroniski, tad sūtiet to kā vienkāršu vēstuli uz Meža birža juridisko adresi:

Dēļu iela 4-8, Rīga, LV-1004.