Datu aizsardzība

Aizliegts vietnē Mezabirza.lv publicēto informāciju pārpublicēt, izplatīt, izmantot komerciālos nolūkos vai jebkādā citā publiskā veidā rīkoties ar to bez SIA Meža birza adminsitrācijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz www.mezabirza.lv.

Personu datu aizsardzība tiek ievērota saskaņā ar LR spēkā esošo Fizisko personu datu aizsardzības likumu un balstoties uz šādiem principiem: 

  • no lietotājiem tiek pieprasīta tikai tā informācija, kas nepieciešama Mezabirza.lv pakalpojumu nodrošināšanai un grāmatvedības uzskaites kārtošanai
  • lietotāju kontaktinformācija tiek izmantota tikai izsoļu darbības nodrošināšanai,
  • lietotāju kontaktinformācija netiek izsniegta citām personām, izņemot citiem lietotājiem, saistības nodibināšanas vajadzībām,
  • Mezabirza.lv patstāvīgi rūpējas par izsoļu sistēmas drošibu, lai minimizētu nesankcionētas datu piekļuves un izmantošanas riskus.