Ar ko Mezabirza.lv atšķiras no citiem izsoļu portāliem?

Portālu Mezabirza.lv ir izveidojuši meža nozares speciālisti, kuri tā tapšanā un attīstībā pastāvīgi iegulda gan savas zināšanas, gan praktiskajā darbībā gūtās atziņas un pieredzi. Mezabirzas.lv ir veidots ar mērķi nodrošināt meža īpašniekiem un meža nozares profesionāļiem stabilu, kvalitatīvu un uzticamu darījumu vidi augoša meža cirsmu un apaļkoku pārdošanā un pirkšanā.