Vai tas ir par maksu?

Reģistrēšanās portālā ir bez maksas, savukārt dalība izsolēs un dažādu pakalpojumu izmantošana portālā ir par maksu. Ar dalībmaksu cenrādi var iepazīties Palīdzības sadaļā Maksājumi.