Izsoles izveidošana

Lai organizētu izsoli vietnē Mezabirza.lv, nepieciešams sagatavot izsolei nepieciešamo informāciju un izvēlēties iespēju "IZVEIDOT IZSOLI".

Vairums datu par cirsmu vai apaļkokiem būs jāievada tiem paredzētos datu formas lauciņos. Papildinformācija un īpašas norādes un nosacījumi ievadāmi brīvā formā tam paredzētajā laukā. Neaizmirstiet pievienot nepieciešamos dokumentus un attēlus un atzīmēt cirsmu vai apaļkoku novietojumu kartē.

Kartogrāfiskās informācijas pievienošanai rekomendējam izmantot dokumentus PDF veidā, jo tajos korekti tiek saglabāts mērogs. 

Apraksta lauciņā var rediģēt ievadīto informāciju līdzīgi kā teksta redaktorā, izveidot tabulas, kā arī iekopēt informāciju no citām programmām. 

Kad dati ievadīti, nospiediet podziņu "SAGLABĀT", parādīsies ievadīto datu apkopojums. Pārbaudiet ievadītās informācijas pareizību. Ja nepieciešams, var atgriezties pie iepriekšējās formas un labot datus. Ja ievadītā informācija ir pareiza, saglabājiet "SAGLABĀT" ievadītos datus. Ja vēlaties uzreiz izsoli pieteikt reģistrēšanai, izvēlieties pogu "IESNIEGT APSTIPRINĀŠANAI". Sistēma paredz obligātu dubultu apstiprināšanu, citādi moderators jūsu pieteikumu nesaņems. 

Informācija par šo izsoli tiek nosūtīta izsoles sistēmas moderatoram, kurš to caurskatīs un apstiprinās vai arī noraidīs, norādot kādu papildus informāciju nepieciešams pievienot

Brīdī, kad sistēmas moderators apstiprinās Jūsu izsoli, tā tiks publicēta portālā Mezabirza.lv un kļūs pieejama potenciālajiem solītājiem - pircējiem. Informāciju par savas izsoles statusu, Jūs varat redzēt sadaļā Manas izsoles.