Solīšanas maksa

Solīšana Izsolē ir bez maksas. Izsoles darbības laikā Solītājs var veikt neierobežotu skaitu solījumu. Minimālais viena soļa lielums ir 100 eiro. Maksimālais viena soļa lielums ir 25% apmērā no aktuālās izsoles cenas. Izdarot solījumu pēdējās minūtes laikā, tiek pieskaitītas divas minūtes pie beigu izsoles laika.
Solīšanas maksu maksā izsoles uzvarētājs, atkarībā no izsoles pārdošanas cenas. Lai varētu izdarīt Solījumu, Lietotāja Krājumos ir jābūt Čiekuru skaitam, kas atbilst attiecīgās Izsoles komisijas maksai, atbilstoši Cenrādim. 

Lietotājiem, kuriem ir noslēgta Vienošanās, tiek piešķirta iespēja solīt bez Krājumos esošiem Čiekuriem, saskaņā ar Vienošanās nosacījumiem. Lejupielādēt Vienošanos variet šeit: 
https://mezabirza.lv/sites/default/files/vienosanas.docx
Aizpildītu vienošanos lūdzam parakstīt ar elektronisko parakstu parakstīt un atsūtīt uz info@mezabirza.lv. 

Izsoles uzvarētājam komisija tiek automātiski atskaitīta no lietotāja kontā esošajiem Čiekuriem atbilstoši Cenrādim vai, gadījumā ja ir noslēgta Vienošanās tiek izrakstīts pēcapmaksas rēķins, atbilstoši Cenrādim. Apmaksas kārtību skatīt Palīdzības sadaļā Maksājumi. Savu čiekuru konta atlikumu vienmēr var redzēt sadaļā Mans konts - Maksājumi. 

Ir iespēja izmantot arī automātisko solīšanu. Uzstādot izsolei maksimālo cenu. Meža biržas izsoļu sistēma automātiski solīs Jūsu vietā, izmantojot minimālo noteikto izsoles soļa lielumu +100 eiro, līdz tiks sasniegta Jūsu noteiktā maksimālā cena. Automātiskajiem solījumiem maksimālās cenas griesti sastāda 150% apmēru no esošās izsoles cenas.