Apmaksas kārtība Mezabirza.lv

Apmaksa par Mezabirza.lv sniegtajiem pakalpojumiem notiek ar Mezabirzas.lv virtuālajiem Čiekuriem. Visiem lietotājiem ir iespēja noslēgt Vienošanos par pēcapmaksas norēķinu. Pēc Vienošanās noslēgšanas ir iespēja solīt par aktīvu izsoli līdz pat  mīnus 600 čiekuru vērtībai, norēķinoties par pircējam veiksmīgi noslēgušos izsoli 10 darba dienu laikā.

Lejupielādēt Vienošanos variet šeit:

https://mezabirza.lv/sites/default/files/vienosanas.docx

Aizpildītu vienošanos lūdzam parakstīt ar elektronisko parakstu parakstīt un atsūtīt uz info@mezabirza.lv. Ja nav iespējas Vienošanos parakstīt elektroniski, tad sūtiet to kā vienkāršu vēstuli uz Meža birža juridisko adresi: Dēļu iela 4-8, Rīga, LV-1004.

*Pārejas posmā (22. aprīlis – 31. maijs) iespējams veikt solījumus līdz mīnus 600 čiekuru vērtībai arī bez noslēgtas vispārējās Vienošanās. Pēc 31. maija solīšana ar čiekuru atlikumu līdz  mīnus 600 čiekuriem iespējama tikai noslēdzot Vienošanos ar SIA Meža birža.

Visos citos gadījumos dalībmaksa ir iemaksājama pirms izsoles iesniegšanas vai solīšanas uzsākšanas, kā arī pirms pārējo Mezabirza.lv pakalpojumu izmantošanas.

Nenoslēdzot Vienošanos, čiekurus Jūs varat iegādāties sadaļā Mans konts - Maksājumi - Pirkt apmaksas punktus - čiekurus. Izvēloties nepieciešamo Čiekuru skaitu un ievadot savus bankas rekvizītus, Jums tiks sagatavots apmaksas rēķins. Pēc rēķina apmaksas, Mezabirza.lv Administrators Jūsu Čiekuru kontā ieskaitīs iegādātos Čiekurus. Ja nepieciešams pēc iespējas ātrāk tik pie Čiekuriem, vēlams atsūtīt maksājumu uzdevumu par rēķina apmaksu uz info@mezabirza.lv.

Izsoles dalībnieks par savu virtuālā konta stāvokli var pārliecināties sadaļā Mans konts - Maksājumi. Sadaļā redzami visi pasūtītie rēķini un darbības, kurās čiekuri iztērēti.

Iemaksātā dalībmaksa Izsoles dalībniekam netiek atmaksāta. Ja Izsoles dalībnieks pilnībā vai daļēji nav izmantojis iemaksāto dalībmaksu, tās atlikums saglabājas Izsoles dalībnieka kontā un var tikt izmantots citu turpmāko izsoļu organizēšanā vai solīšanā.