Vai nav tā, ka visi centīsies izdarīt solījumus izsoles pēdējā minūtē un vinnēs tas, kuram ātrāks internets?

Pirmkārt, pieredze rāda, ka aktīva solīšana notiek pēdējās minūtēs, īpaši tad, ja kāds ļoti vēlas konkrēto cirsmu. Tāpēc aicinām potenciālos pircējus savlaicīgi izdarīt pārdomātus solījumus. Uzskatām, ka katrs solītājs tomēr ir pienācīgi izvērtējis, cik viņš ir gatavs maksāt par konkrēto cirsmu. Piemēram, vienā izsolē viņš varētu izdarīt divus trīs solījumus. Pirmo – „piesardzīgo”, otro – „reālo”, trešo – ja vēlas tomēr kādu konkurentu pārsolīt.

Otrkārt, Izsoļu sistēmā darbojas automātiskā pagarinājuma princips, jeb sistēma, kas izslēdz „ātrākā interneta” priekšrocības. Tas nozīmē, ja pēdējās divās minūtēs tiek reģistrēts kāds solījums, tad izsole tiek pagarināta par piecām minūtēm. Ja pēdējās piecās minūtēs solījumu nav, tad izsoles izvarētājs ir tas, kurš nosolījis pēdējo augstāko cenu. Šeit gan jāņem vērā interneta darbības īpatnības un nevajdzētu atstāt solījumus uz tām pēdējām divām minūtēm, jo kādu interneta datu sastrēgumu dēļ var gadīties, ka Jūsu solījums "ierodas" uz servera kādu sekundi par vēlu. Drīzāk otrādi - pēdējo solījumu vajadzētu mēģināt dot tanī brīdī, lai tas garantēti "ierodas" uz servera pirms šīm pēdējām divām pagarinājuma minūtēm.