Izsoles cena

Iesniedzot pārdošanai cirsmu vai apaļkokus Mezabirza.lv, nepieciešams norādīt izsoles sākuma cenu. Ja sākotnējā cena pārsniegs tirgus vērtību, izsolei nebūs pircēju un pārdevējs zaudēs laiku. Ja sākotnējā cena ir daudz zemāka par tirgus vērtību, tas var radīt aizdomas par nekorekti iesniegtiem datiem, piemēram, nekorektu cirsmas aprakstu vai nenorādītiem šķēršļiem vai ierobežojumiem cirsmas izstrādē un atturēt potenciālos pircējus no solīšanas. Tā rezultātā nosolītā cena būs daudz zemāka par potenciāli iespējamo. 
Aptuvenu ieskatu par cirsmas un apaļkoku cenu ikviens pārdevējs var iegūt no sludinājumiem un masu mēdijos publicētās informācijas. Cenu izmaiņām var sekot līdz arī Mezabirza.lv. 
Nosakot cirsmas cenu, pārdevējam jāzina potenciālais cirsmas lietkoksnes iznākums pa sugām un sortimentiem, kā arī to pieprasījums un cenas reģionā. Izvērtējot cirsmas atrašanās vietu, infrastruktūras stāvokli un pievešanas attālumu, var aprēķināt aptuvenās mežizstrādes izmaksas. Starpība starp potenciālo kokmateriālu pārdošanas cenu un mežistrādes un transportēšanas izmaksām ir cirsmas sākotnējā vērtība. Aprēķinos var palīdzēt A/S Latvijas valsts meži mājas lapā http://www.lvm.lv/lat/ atrodamā indormācija. 

Cirsmas aptuvenās tirgus cenas noteikšanu veic arī meža īpašnieku apvienības, Meža konsultāciju un pakalpojumu centrs (http://www.mkpc.llkc.lv/), un citas organizācijas.