Kā ir ar solītāja atbildību, ja pēc izsoles viņš atsakās cirsmu pirkt?

Pašreiz izsoles noteikumi neparedz kādas īpašas sankcijas. Tomēr portālā darbojas atsauksmju sistēma, un portāla lietotāja (pārdevēja, pircēja) pienākums ir pēc katras konkrētās izsoles atstāt sistēmā savas atsauksmes. Atsakoties nosolīto cirsmu pirkt, solītājs noteikti iegūs negatīvu atsauksmi – sava veida soda punktu. Iekrājot vienu vai vairākas negatīvas atsauksmes, izsoles dalībnieks riskē tikt bloķēts kā sistēmas lietotājs un zaudēt tiesības piedalīties turpmākajās izsolēs.