Dastojumi

Dastojumi

Dastojuma failu ir iespējams izveidot, ja ir veikts cirsmas mērījums ar dastmēru. Dastojumu sortimentācijas aprēķinu pamatā ir Prof. R.Ozoliņa izstrādātais koku sortimentācijas algoritms.

Lai izveidotu dastojumu, izvēlieties sadaļu – "IZVEIDOT DASTOJUMU". Piešķiriet vēlamo nosaukumu savam dastojumam, lai to varētu identificēt starp pārējiem. Augšupielādējiet dastmēra failu. Aizpildiet nepieciešamo informāciju tam paredzētajos datu formas lauciņos. Informāciju par cirsmas atrašanas vietu un pārējos datus aizpildīt nav obligāti, bet, lai fails būtu pilnvērtīgāks, būtiskāko iesakām aizpildīt. Lapas apakšā spiediet pogu – SAGLABĀT. Jūs būsiet izveidojis dastojuma failu, kurš tiks saglabāts Jūsu kontā sadaļā - MANS KONTS - SATURS - DASTOJUMI. 

Pēc dastojuma izveidošanas, Jūs varat to nosūtīt sev vēlamajām personām uz e-pasta adresi – izvēloties funkciju „NOSŪTĪT SAITI”, kā arī izdrukāt dastojumu – „DRUKĀT LAPU”.

Datus var papildināt un labot, izvēloties sadaļu – „REDIĢĒT”. Pēc datu labošanas neaizmirstiet saglabāt izmaiņas!

Sadaļā „PRIORITĀTES” ir iespēja izveidot katram sugas kodam sev vēlamās prioritātes, mainīt to garuma un diametra parametrus, kas atspoguļojies dastojumā. Ja Jūsu dastmēra failā ir nedefinēti kodi – kods 9 un kods 10, tad jāņem vērā, ka 9. kodam automātiski tiek piedēvātas Egles prioritātes, bet 10 kodam prioritātes nav norādītas vispār, tāpēc, lai lai iegūtu pilnīgu un precīzu mērījumu informāciju,  iesakām šiem kodiem pievērst īpašu uzmanību un norādīt Jums nepieciešaās prioritātes. 

Ja pirms saglabāšanas, atzīmēsiet, ka vēlaties saglabāt izveidotās prioritātes kā pamatprioritātes, tās tiks saglabātas un nākošajā reizē, kad veiksiet dastojumu no sava konta, visiem kodiem automātiski tiks piešķirtas tieši Jūsu izveidotās prioritātes.

Sadaļā „DETAĻAS” ir iespēja apskatīt iegūtos rezultātus par cirsmu grafiskos attēlos un diagrammās.

Sadaļā „EKONOMISKAIS APRĒĶINS” iespējams veidot cirsmas ekonomiskos aprēķinus, ievadot cirsmas sortimentu pārdošanas cenu. Ja vēlaties aprēķinā izmantot arī izmaksas, izvēlieties zīmi "+" pie tabulas kolonnas "Pārdošanas cena", un norādiet nepieciešamo izmaksu nosaukumu. Tabulā parādīsies jauna kolonna, kurā varēsiet ievadīt izmaksas katrai pozīcijai. Saglabājiet aprēķinu un veiciet tajā izmaiņas, vērtējot kā mainās situācija. Savu ekonomisko aprēķinu ir iespēja veidot katram, kuram Jūs esat nosūtījis savu dastojumu, vai ievietojis to cirsmas izsolē. Tādejādi pircējam ir iespēja ērtāk veikt aprēķinus un izvērtēt solīšanas cenu.

Sadaļā „SUGU KONFIGURĀCIJA” ir iespēja mainīt Jūsu mērījuma kodu nosaukumus, kā arī nedefinētajiem kodiem piešķirt nepieciešamos nosaukumus un sugu formulu. 

Izveidoto dastojuma failu ir ērti pievienot Jūsu cirsmas izsolei, kā arī tas sniegs papildus iespējas potenciālajiem pircējiem.