Pirkšana/Solīšana

Pirkšana/Solīšana

Atšķirībā no parastiem vispārīgiem izsoļu portāliem, mēs prasām profesionālu pieeju arī no izsoles dalībniekiem-solītājiem. Tas nozīmē, ka ir nepieciešama zināma drošība par solītāju patiesajiem nodomiem un spējām un jābūt sakārtotām līgumiskām/juridiskām lietām ("papīriem" jābūt kārtībā).

Lai piedalītos izsolēs kā pircējs/solītājs vietnē Mezabirza.lv nepieciešams reģistrēties sistēmā ar savu lietotāja vardu, paroli un kontaktinformāciju. Tas ir nepieciešams tikai vienu reizi un nav nepieciešams atkārtot, katrai izsolei. Piezīme: Moderators var pieprasīt atsūtīt kādu dokumentālu pierādījumu, Jūsu uzrādītās kontaktinformācijas pareizībai un/vai pārstāvības apliecinājumu. 

Solīšana Izsolē ir bez maksas. Izsoles darbības laikā Solītājs var veikt neierobežotu skaitu solījumu. Minimālais viena soļa lielums ir 100 eiro. Maksimālais viena soļa lielums ir 25% apmērā no aktuālās izsoles cenas. Izdarot solījumu pēdējās minūtes laikā, tiek pieskaitītas divas minūtes pie beigu izsoles laika.
Solīšanas maksu maksā izsoles uzvarētājs, atkarībā no izsoles pārdošanas cenas. Lai varētu izdarīt Solījumu, Lietotāja Krājumos ir jābūt Čiekuru skaitam, kas atbilst attiecīgās Izsoles komisijas maksai, atbilstoši Cenrādim. 

Lietotājiem, kuriem ir noslēgta Vienošanās, tiek piešķirta iespēja solīt bez Krājumos esošiem Čiekuriem, saskaņā ar Vienošanās nosacījumiem. Lejupielādēt Vienošanos variet šeit: 
https://mezabirza.lv/sites/default/files/vienosanas.docx
Aizpildītu vienošanos lūdzam parakstīt ar elektronisko parakstu parakstīt un atsūtīt uz info@mezabirza.lv. Ja nav iespējas Vienošanos parakstīt elektroniski, tad sūtiet to kā vienkāršu vēstuli uz Meža birža juridisko adresi: Dēļu iela 4-8, Rīga, LV-1004.

Izsoles uzvarētājam komisija tiek automātiski atskaitīta no lietotāja kontā esošajiem Čiekuriem atbilstoši Cenrādim vai, gadījumā ja ir noslēgta Vienošanās tiek izrakstīts pēcapmaksas rēķins, atbilstoši Cenrādim. Apmaksas kārtību skatīt Palīdzības sadaļā Maksājumi. Savu čiekuru konta atlikumu vienmēr var redzēt sadaļā Mans konts - Maksājumi. 

Ir iespēja izmantot arī automātisko solīšanu. Uzstādot izsolei maksimālo cenu. Meža biržas izsoļu sistēma automātiski solīs Jūsu vietā, izmantojot minimālo noteikto izsoles soļa lielumu +100 eiro, līdz tiks sasniegta Jūsu noteiktā maksimālā cena. Automātiskajiem solījumiem maksimālās cenas griesti sastāda 150% apmēru no esošās izsoles cenas.

Cirsmas pirkuma līgums (CPL), kā jebkurš līgums, ir vienošanās starp pusēm, dotajā gadījumā – starp pārdevēju un pircēju.

Ja Jūs esat nosolījis cirsmu – piedāvājis augstāko cenu, tad jūs iegūstat tiesības noslēgt CPL. Tālāk seko CPL nosacījumu saskaņošana starp jums un pārdevēju, ja kāds no CPL nosacījumiem jums tomēr nav pieņemams, tas ir papildināms vai grozāms. Saskaņošana gan ir atkarīga no tā, cik lielā mērā pārdevējs būs gatavs vai varošs piekāpties pirkuma nosacījumiem, kurus izvirzījis pārdodamajai cirsmai.